Förtidsavgifter kan påverkas

Hur förtidsavgiften bestäms

Förtidsavgiftens belopp är beroende av arbetsgivarens storlek på följande sätt:

Småarbetsgivarnas förtidsavgift bestäms som en procentandel av betalda löner enligt pensionssystemet för Kevas medlemssamfund, dvs. på samma sätt som den lönebaserade pensionsavgiften.   De medelstora arbetsgivarnas förtidsavgift bildas av en del som är baserad på lönesumman och en pensionsutgiftsbaserad del.

Förhållandet mellan de olika delarna bestäms enligt den självriskgrad som bestäms på basis av lönesumman. Den lönesummabaserade delen räknas ut enligt den procentsats som delegationen fastställt för medelstora arbetsgivare och den pensionsutgiftsbaserade delen på basis av pensionsutgiften vilken grundar sig på förtida pensioner för medlemssamfundets anställda.

Storarbetsgivarnas förtidsavgift bestäms helt på basis av pensionsutgiften.

Du kan uppskatta det totala beloppet av de förtidsavgifter som en ny full invalidpension föranleder en storarbetsgivare med hjälp av förtidsavgiftstabellen.

Förtidsavgiftstabellen