Arbetsgivarens tidschema

 

 
Januari
 • Anmäl årsinkomsterna för föregående år före 31.1.
 • Skicka anställningsuppgifterna för årets 4:e kvartal (1.10–31.12) senast 31.1.
 • För kommunarbetsgivarna publiceras förskotten på de pensionsutgiftsbaserade avgiftsandelarna i webbtjänsten för arbetsgivare.
 • Anmäl beslut om fastställda åtgärdsarvoden för veterinärer i kommunsektorn före 31.1.

Anställningsanmälningar (pdf)

Februari
 • Kontrollistorna för inkomster i webbtjänsten för arbetsgivare
 • Sammanställ det material från föregående år som behövs för inspektionen.

  Närmare on inspektioner
Mars
 • Den slutliga lönebaserade avgiften för föregående år räknas ut på basis av inkomstuppgifterna i anställningsregistret.
April
 • Skicka anställningsuppgifterna för årets 1:a kvartal (1.1–31.3) före 30.4.
Maj
 • Anmäl dig till höstens kurser och evenemang.
Juni
 • Budgeteringsanvisningarna för pensionsavgifterna skickas till de kommunala och statliga arbetsgivarna.

     Budgeteringsanvisningar för Kevas medlemssamfund

Juli
 • Skicka anställningsuppgifterna för årets 2:a kvartal (1.4–30.6) före 31.7.
Augusti
 • De kommunala arbetsgivarnas slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiftsandelar för föregående år publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare.
September
 • Katso-huvudanvändare: kontrollera att Katso-befogenheterna för din organisation är uppdaterade.
Oktober
 • Skicka anställningsuppgifterna för årets 3:e kvartal (1.7–30.9) före 31.10.
 • För kommunala arbetsgivare publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare prognoser över de pensionsutgiftsbaserade avgifterna för följande år och uppföljningsuppgifter om innevarande år.
November
 • Anmäl dig till vårens kurser och evenemang.
December
 • Procentsatserna för följande års pensionsavgifter fastställs: procentsatserna och referensgiron publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare senast efter årsskiftet.
 • Åtgärdsarvodena för kommunveterinärer ska fastställas av kommunens kollegiala organ före 31.12.
  • Det maximala beloppet för arvodena 2018 är 50 801,04 euro.
  • Det maximala beloppet för arvodena år 2017 är 50.801,04 euro.