Arbetsgivarens tidschema

Månad

Checklista
Januari
 • Den uppskattade pensionsutgiftsbaserade avgiften för Kevas medlemssamfund för föregående år för bokslutet publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare.
 • Katso-huvudanvändare: kontrollera att Katso-befogenheterna för din organisation är uppdaterade. Katso-användarauktoriseringarna används i Keva också år 2020. I december har identifieringen förändrats. I stället för Katso-koder börjar man använda ett starkt identifieringsverktyg (bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat). 
 • Aktiebolag kan ge Suomi.fi-fullmakter till webbtjänsten för arbetsgivare
Februari
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Mars
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
April
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Maj
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Juni
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Budgeteringsanvisningarna för kommunala och statliga arbetsgivarna publiceras: Budgetering av pensionsavgifter
 • Alla arbetsgivare tar i bruk Suomi.fi-fullmakter till webbtjänsten för arbetsgivare
Juli
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Augusti
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • De slutliga pensionsutgiftsbaserade avgifterna för Kevas medlemssamfund för föregående år publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare
September
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Oktober
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • För Kevas medlemssamfund publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare prognoser över de pensionsutgiftsbaserade avgifterna för följande år och uppföljningsuppgifter om innevarande år
November
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
December
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Bekräftade uppgifter om pensionsavgiftsprocenten för följande år: Arbetsgivarspecifika procentsatser och de fall som inverkat på procentsatsen för invalidpensionsavgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare i december
 • Åtgärdsarvodena för veterinärerna i kommunsektorn ska fastställas av kommunens kollegiala organ senast 31.12.

  • år 2019 är arvodenas maximibelopp 51 435,60 euro
  • år 2020 är arvodenas maximibelopp 51 435,60 euro