Arbetsgivarens tidschema

 

 
Januari
 • Anmäl årsinkomsterna för 2018 och anställningarna under sista kvartalet 2018 till Keva senast 31.1.2019 ännu en gång enligt den gamla modellen
 • Kom ihåg att de anställningar som fortsätter efter årsskiftet 2018/2019 ska avbrytas tekniskt 31.12.2018
 • Skicka från 1.1.2019 uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Kommunarbetsgivarnas förskott på den pensionsutgiftsbaserade avgiften och den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare 
Februari
 • Kontrollistorna för inkomster 2018 i webbtjänsten för arbetsgivare
 • Sammanställ det material för föregående år som behövs för inspektionen
  Läs mer om inspektioner
Mars
 • Den slutliga lönebaserade avgiften för det föregående året beräknas utifrån inkomsterna i intjäningssystemet
April  
Maj  
Juni
Juli  
Augusti
 • De kommunala arbetsgivarnas slutliga pensionsutgiftsbaserade avgifter för föregående år publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare
September
 • Katso-huvudanvändare: kontrollera att Katso-befogenheterna för din organisation är uppdaterade. Katso-koderna används i Keva också år 2019. Vi meddelar senare under 2019 när Keva inför Suomi.fi-fullmakter.
Oktober
 • För kommunala arbetsgivare publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare prognoser över de pensionsutgiftsbaserade avgifterna för följande år och uppföljningsuppgifter om innevarande år
November  
December
 • Procentsatserna för följande års pensionsavgifter fastställs: procentsatserna och referensuppgifterna publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare senast efter årsskiftet
 • Åtgärdsarvodena för kommunala veterinärer ska fastställas av kommunens kollegiala organ före 31.12