Anställningsuppgifterna och årsinkomsterna för 2018

Efter att du har anmält anställningsuppgifterna och årsinkomsterna för sista kvartalet till Keva senast 31.1.2019 registrerar vi dem i intjäningssystemet. Behandla eventuella felmeddelanden som överförts till anställningsregistret i Kevas webbtjänst för arbetsgivare utan dröjsmål. Den som sköter anmälningstrafiken får ett e-postmeddelande om felmeddelanden.

Anmäl uppgifterna för 2018 till Keva enligt följande anvisningar, koder och postbeskrivningar:

Anvisningar för anmälningstrafiken - gäller fram till 31.12.2018

Koder och postbeskrivningar - gäller fram till 31.12.2018

Anmäl uppgift om anmälaren och/eller den som har hand om anmälningstrafiken eller om ändringar i uppgifterna

Anmälningssätt 2018

Enklast skickar du anmälningarna för 2018 till Keva elektroniskt som en fil.

Vi rekommenderar att du anmäler uppgifterna på elektronisk väg eller via anställningsregistret i webbtjänsten för arbetsgivare. Mer information finns i anvisningarna för anmälningstrafiken (pdf).

Om du inte kan skicka uppgifterna som en fil eller om du bara har få uppgifter att anmäla kan du anmäla dem i anställningsregistret i Kevas webbtjänst för arbetsgivare eller med blanketterna nedan.

Blankett: Anmälan om årsinkomster (pdf) (179 kb)

Blankett: Anmälan om anställningsperiod (pdf) (142 kb)