Omaishoitajien ja perhehoitajien vanhuuseläke

Omaishoitajana tai perhehoitajana saamastasi korvauksesta kertyy työeläkettä samalla tavalla kuin muistakin työansioistasi. Kulukorvaukset eivät kuitenkaan oikeuta eläkkeeseen.

Hoitotyöstä kertyy eläkettä eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka. Yläikäraja riippuu syntymävuodestasi. Ennen vuotta 1958 syntyneillä eläkettä kertyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka ja vuosina 1958 - 1961 syntyneillä 69 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka.

Pääsääntö vanhuuseläkkeen alkamiselle on, että hakija on täyttänyt eläkeikänsä ja lopettanut palvelussuhteensa, josta hän hakee eläkettä. Tämä palvelussuhteen päättämisedellytys ei kuitenkaan koske 1.1.2020 alkaen omaishoitajia, perhehoitajia, luottamushenkilöitä eikä julkisen puolen työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tehneitä.

Jos olet jäämässä eläkkeelle julkiselta alalta

Jos olet julkisella alalla töissä ja jäämässä eläkkeelle, jonkin  palvelussuhteen tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos olet toiminut omaishoitajana tai perhehoitajana päätoimesi rinnalla, sinulle myönnetään tästä hoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertynyt eläke samasta ajankohdasta kuin päätyönkin eläke. Omais- tai perhehoitotyö voi silti jatkua keskeytyksettä.

Jos jatkat edelleen omais- tai perhehoitajana, voit hakea hakea uuden karttuman täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan.

Jos sinulla ei ole muuta jatkuvaa julkista palvelussuhdetta kuin hoitotyö

Jos sinulla ei eläkkeen alkaessa ole muuta jatkuvaa julkisen puolen palvelussuhdetta kuin omais- tai perhehoitotyö, sinun ei tarvitse päättää tätä toimeksiantosuhdetta julkisen puolen eläkettä hakiessasi. Sinulle voidaan myöntää tästä hoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertynyt eläke. Samalla voidaan myöntää eläke myös kaikista aiemmin päättyneistä julkisista palvelussuhteista.

Jos olet hoitotyön lisäksi töissä vain yksityisellä työnantajalla, voit hakemuksesta saada maksuun omais- tai perhehoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertyneen eläkkeen. Samalla sinulle voidaan myöntää eläke aiemmin päättyneiden julkisen puolen palvelusten osalta. Yksityisen puolen eläkkeen saaminen edellyttää kyseisen työn päättymistä.

Jos jatkat edelleen omais- tai perhehoitajana, voit hakea uuden karttuman täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan.

Jos haet työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana kertynyttä uutta eläkettä

Jos työskentelet eläkkeen aikana, siitä kertyy lisää eläkettä eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän, joka on tällä hetkellä 68 tai 69 vuotta. Myös omaishoitotyöstä kertyy uutta eläkettä.

Eläkkeen aikana työskentelystä kertynyttä uutta eläkkeenosaa sinun pitää hakea erikseen. Uutta eläkkeenosaa voit hakea, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja työsi on päättynyt. Toisin kuin ensikertaista vanhuuseläkettä hakiessa, myös omaishoitajatyön tulee tätä uutta eläkkeenosaa hakiessa päättyä, jotta siitä voidaan myöntää uusi eläke. Tee hakemus samaan tapaan kuin hakisit ensimmäistä kertaa vanhuuseläkettä.

Jos haet uutta eläkkeenosaa vasta eläkkeen kertymisen yläikärajalla 68 tai 69 vuoden iässä, ei edellä kerrottua työn päättymistä vaadita.

 

Ennen vuotta 1940 syntyneet omais- ja perhehoitajat

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1940, sinulle kertyy hoitotyöstä eläkettä vain, jos hoitosuhde on alkanut ennen kuin täytit 65 vuotta. Eläkettä kertyy niin kauan kuin hoitosuhde säilyy yhdenjaksoisena, myös sen jälkeen, kun täytät 68 vuotta.

  • Esimerkki:
    Vuonna 1938 syntynyt henkilö on toiminut omaishoitajana vuosina 2010 - 2013. Koska hoitotyö on alkanut sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 65 vuotta, eläkettä ei kerry.

Näin haet eläkettä omaishoitajuudesta

Jos olet jo eläkkeellä, omaishoidosta kertyneen eläkkeesi myöntää hakemuksesta se eläkelaitos, joka maksaa eläkettäsi. Jos saat eläkettä useasta eläkelaitoksesta, niin Keva myöntää omaishoidosta kertyneen eläkkeesi.

Hae vanhuuseläkettä sähköisesti Omat eläketietosi -palvelussa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista.

Voit myös hakea eläkettä kirjallisesti vanhuuseläkehakemuslomakkeella.

Katso myös: