Elinkeinotuki 

Oman yrityksen perustamiseen, muuttamiseen tai ammatin harjoittamiseen Keva voi myöntää elinkeinotukea. Elinkeinotuki on osittainen avustus yritystoiminnan välttämättömiin hankintoihin.